Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen Truth4You en de gebruiker van de diensten die Truth4You aanbiedt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webinars, masterclasses en andere evenementen die onder de handelsnamen Truth4You en MediumMaryWillemsen worden aangeboden.

Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven bij www.truth4you.nl

Deelnemers betalen direct bij inschrijving voor deelname aan een webinar/ masterclass.
Na aanmelding en betaling ontvangen deelnemers een bevestiging per mail.

Betaalde webinars/masterclasses worden niet gerestitueerd.

Truth4You kan, indien de actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de inhoud van webinars/masterclasses actualiseren ten opzichte van de informatie zoals bekend op het moment van aanmelding door de deelnemer.

Truth4You heeft altijd het recht de locatie of datum van een webinar/masterclass of evenement te wijzigen. Truth4you heeft ook het recht om een webinar/masterclass te annuleren.
Reeds betaalde bedragen worden na annulering door Truth4you, terugbetaald.

Het copyright van presentaties, opnames, hand-outs en andere content berust, tenzij anders op/bij het materiaal aangegeven, bij Truth4you.

Alle door deelnemers verstrekte gegevens worden door Truth4you en de betrokken docenten/gastsprekers vertrouwelijk behandeld.

Truth4you, haar docenten/gastsprekers zijn niet verantwoordelijk voor wat de gebruiker doet met de informatie ná het webinar/masterclass.

Opruiend gedrag, beledigende en/of expliciete uitlatingen door deelnemers, wordt door Truth4You niet getolereerd. Dit kan resulteren in het verwijderen van de deelnemer uit het webinar/masterclass.

Contact informatie over Truth4You loopt via Mary Willemsen.
Kvk: 51248697